Belangenorganisatie voor het bedrijfsleven  lesbrieven

Lesbrieven ontworpen voor een belangenorganisatie voor het bedrijfsleven. Deze lesbrieven zijn mogelijk gemaakt door de Gemeente Nijmegen en maakt onderdeel uit van het actieplan Jeugd aan de slag. Hierin wordt op een toegankelijke manier aan jongeren informatie gegeven over de bedrijven en de arbeidsmarkt in de regio Nijmegen. Dit wordt gedaan door middel van opdrachten in combinatie met infographics.

 Ontworpen tijdens periode bij Deel 2 ontwerpers